Akademik Kadro


Doç. Dr.
Dilek SÜREKÇİ YAMAÇLI

Bölüm Başkan V.

[dsurekci@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Ali KAYA

Öğretim Üyesi

[akaya@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Emine KILAVUZ

Öğretim Üyesi

[ekilavuz@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Mustafa SAATÇİ

Öğretim Üyesi

[msaatci@nny.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Onur GÖZBAŞI

Öğretim Üyesi

[ogozbasi@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Mustafa OKUR

Öğretim Üyesi

[mokur@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Burcu ORALHAN

Öğretim Üyesi

[boralhan@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Emin ÇAKILCI

Öğretim Üyesi

[ecakilci@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Ergin ULUSOY

Öğretim Üyesi

[eulusoy@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Ceren AYDEMİR

Öğretim Üyesi

[cseyhan@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Damla MURSÜL

Öğretim Üyesi

[dkabakusak@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Hayrettin UZUNOĞLU

Öğretim Üyesi

[huzunoglu@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Eyüp Emre ULUĞ

Araştırma Görevlisi

[eulug@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Müberra GÜNGÖR

Araştırma Görevlisi

[mgungor@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Bekir ÇELİK

Araştırma Görevlisi

[bcelik@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Gülnihan AVCI

Araştırma Görevlisi

[gavci@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Eren Can GURBUZ

Araştırma Görevlisi

[ecgurbuz@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Sinem SARGIN

Araştırma Görevlisi

[ssargin@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof. Dr.
Alper ASLAN

Misafir Öğretim Üyesi

[alperaslan@nevsehir.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
İlhami VURAL

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr. Gör.
Gökhan GÜVEN

Misafir Öğretim Üyesi

[gguven@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör. Dr.
Cüneyt GEDİKLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[gedikli@erciyes.edu.tr]

Detay

Okt.
Ahmet Nedim KİLCİ

Misafir Öğretim Üyesi

[ankilci@erciyes.edu.tr]

Detay

Yeminli Mali Müşavir
İmdat ŞİMŞEK

Misafir Öğretim Üyesi

[imdatsimsek@turmob.org.tr]

Detay

Okt.
Fikret Kara

Misafir Öğretim Üyesi

[fkara@erciyes.edu.tr]

Detay

Yukarı