Haberler

Yeni Yayın
Tarih: 31.5.2017

Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek S. YAMAÇLI'nın güncel makaleleri aşağıdaki gibidir.

1. Sürekçi Yamaçlı, Dilek (2016). The Effects of Exchange Rate and Interest Rate on Producer Prices in Turkey. Global Journal of Management and Business Research: B, Economics and Commerce. Volume 16 Issue 7 Version 1.0. file:///C:/Users/user/Downloads/2174-2153-1-PB%20(5).pdf

2. Sürekçi Yamaçlı, Dilek ve Saatçi, Mustafa (2016).  Türkiye'de Tüketici Enflasyonunun İktisadi Belirleyicileri: ARDL Analizi. Business & Economics Research Journal. Vol. 7 Issue 3, pp 53-71. http://www.berjournal.com/tr/economic-determinants-of-consumer-inflation-in-turkey-ardl-analysis

3. Sürekçi Yamaçlı, Dilek (2015). The Relative Sensitivities Analysis Between The Economic Growth Rate and Selected Macroeconomic Variables: Turkey Case. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(15), 381- 396.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ulikidince/article/view/5000124191

 

4. Sürekçi, Dilek (2015). Determinants of Foreign Debt in Turkey: The Role of Some Critical Macroeconomic Indicators”, Finance Political and Economics Reviews, Volume: 52, Issue: 605, ss.19-40. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ulikidince/article/view/5000124191

Haber Arsiv


Yukarı