Programın Amacı

 İktisat Bölümünün biri eğitime diğeri akademik gelişmeye yönelik iki temel amacı vardır:

 
•Nitelikli İktisatçılar yetiştirmek
Sadece teorik iktisadi bilgilere değil, sağlam bir teorik altyapıdan hareketle iktisadi hayata yönelik analiz, yorumlama ve problem çözme yeteneğine sahip, en az bir yabancı dile iyi derecede hakim, yurt ve dünya olaylarını yakından izleyen, dinlemesini ve kendini ifade etmesini bilen, çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, yaratıcılık, araştırıcılık ve girişimcilik ruhunu özümsemiş, gerektiğinde sorumluluk alabilen, takım çalışması yapabilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen geniş ufuklu İktisatçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 
•Bilimsel bilgi üretmek
Günümüz dünyasında iktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi ve sürdürebilmesi, mevcut bilgilerin takibi biçiminde değil, bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirerek, yeni bilgi üreten bir konuma sahip olmakla gerçekleşmektedir. Bu kapsamda, iktisat alanındaki akademik bilgi üretimi, uluslararası düzeyde kabul gören çeşitli uygulama yöntemleri kullanılarak, iktisadi verilerin sınanması ve bu bilgilerin, birer politika önerisi olarak karar alıcı mercilere sunulması şeklinde gerçekleşmelidir. Bu açıdan İktisat Bölümünün bir diğer temel amacı da, nitelikli iktisadi bilgi üreterek doğru iktisadi kararların alınmasına katkı sağlamaktır.Yukarı