Programın Özellikleri

 İktisat Bölümü, günümüz çağdaş eğitim ve öğretim anlayışının gerektirdiği nitelikler göz önüne alınarak yapılandırılmıştır:

  • • Esnek eğitim-öğretim anlayışı

İktisat Programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme gibi temel alanlarda yoğunlaştırılmış, ulusal ve uluslararası akademik ortamdaki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlerleyen dönemler içinde de yenilenmeye açık tutulmuştur.

 

Programda, tüm sınıflarda seçimlik ders seçme olanağı sunulmakla birlikte, temel iktisadi bilgilerin ilk yıllarda verilmesi gerekliliğinden hareketle, 1. ve 2. sınıflarda sayısı yüksek tutulan zorunlu dersler 3. sınıftan itibaren yerini ağırlıklı olarak seçimlik derslere bırakmaktadır. Böylelikle öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda ders seçerek uzmanlaşmaya gidebilmektedirler. Seçimlik derslerin sayısı, çeşitliliği ve diğer bölümlerden ders alabilme serbestisi, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek, gerek iş hayatına gerekse akademik hayata etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlayacaktır.

 • Destekleyici nitelikte dersler

İktisat biliminin temel ilkelerinin kavranması iyi bir ekonomi eğitiminin olmazsa olmaz parçasıdır. Bununla birlikte iktisat disiplinlerarası bir bilim dalı olup, diğer bilim dallarıyla etkileşim içerisindedir. İktisadın yakından ilişkili olduğu bu bilim dalları, iktisat öğretimini tamamlayıcı bir fonksiyona sahiptir. Bu amaçla, İktisat Bölümü dersleri; matematik, istatistik, işletme, hukuk, muhasebe, sosyoloji, bilgisayar ve benzeri derslerle desteklenmektedir.

 

• Yakın ve etkin danışmanlık

Öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerinin yakınlığı ve sıklığı, eğitim sürecinde yapılan uygulama çalışmaları ve öğrenciye verilen danışmanlık desteği eğitim stratejimizin esasını oluşturmaktadır. Özellikle ilk yıllarda yer alan seminer derslerinde, Kayseri ilinin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini öğrencilerimize tanıtmayı amaçlayan geziler, öğretim üyeleriyle öğrencilerimizin kaynaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Üçüncü ve dördüncü yıllardaki seminer dersleri çerçevesinde yapılacak fabrika gezileri de, öğrencilerimize hem Kayseri’nin güçlü sanayi altyapısını yakından tanıma imkânı, hem de öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama yönünü görme olanağı sunacaktır.Yukarı