Gerekli Vasıflar

 İktisat bilimi, özellikle son yıllarda ekonometri disiplinindeki hızlı gelişmelere paralel olarak, teorik yapısına ilaveten önemli bir uygulama yeteneğine de kavuşmuştur. Teorik bilgi uygulama ile sınanarak doğrulandığı ölçüde değerlidir. Bu açıdan günümüzde iktisat öğreniminde matematik, istatistik ve ekonometri dallarının önemi artmıştır. Dolayısıyla iktisat alanında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sözel yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu alanda başarılı olabilmek için her şeyden önce iktisadi hayat konusunda merak sahibi olmak, araştırma yapmayı ve yönetim alanında çalışmayı sevmek önemlidir.Yukarı