Çalışma Alanları

 Günümüzde, küreselleşen dünyada ortaya çıkan fırsatları yakalamak ve dışa açık kalkınmayı sağlamanın önde gelen koşulu, girişimcilik ruhuna sahip iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır. Bu bağlamda İktisat Bölümü, öğrencilerini birer “girişimci” olarak yetiştirmek ilkesi çerçevesinde yapılandırılmıştır.

 

Programın ana hedefi, mezun olduğunda istihdam edilmeyi bekleyen değil, kendi işlerini kurarak istihdam olanakları yaratan iktisatçıları ülkemiz ekonomisine kazandırmaktır. Bunun yanı sıra İktisat Bölümü mezunları için, gerek kamu kesimi gerekse özel sektörde geniş istihdam olanakları da mevcuttur.

 

İktisat Bölümü mezunları kamu sektöründe genellikle, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkez Bankası, kurumların teftiş kurulları, çeşitli bakanlıklar, Maliye Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarda iktisat uzmanlığı, hesap uzmanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlığı, yatırım uzmanlığı, finans, sigorta uzmanlığı, vergi uzmanlığı, yatırım danışmanlığı gibi görevler almaktadırlar.

 

Özel sektörde ise, para ve sermaye piyasalarında ve sanayi sektöründe uzman, denetmen, müfettiş ve kontrolör gibi unvanlar ile çalışabilecekleri gibi, muhasebecilik ve mali müşavirlik, reklamcılık, pazarlama ve insan kaynakları gibi alanlarda da iş imkânlarına ulaşabilmektedirler.

 

Ayrıca, akademisyenliğe ilgi duyan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilerek, akademik kariyer yapmaları konusunda destek sağlanacaktır.Yukarı