Ders Planı

 
 
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL                                                                II. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
KODU
DERSİN ADI
AKTS
İŞL 1101
İşletme I
4
İŞL 1201
İşletme II
4
İŞL 1102
Muhasebe I
4
İŞL 1202
Muhasebe II
4
İKT 1101
İktisada Giriş I
5
İKT 1201
İktisada Giriş II
5
ATA 101
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
2
ATA 102
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
2
HUK 1102
Hukuk Başlangıcı
4
İŞL 1203
Davranış Bilimleri
4
MAT 101
Matematik I
4
MAT 102
Matematik II
4
YD 111
Yabancı Dil I
3
YD 112
Yabancı Dil II
3
BİL 1105
Bilgisayar Uygulamaları I
4
BİL 1205
Bilgisayar Uygulamaları II
4
TOPLAM KREDİ
30
TOPLAM KREDİ
30
 
  
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL                                                            IV. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
KODU
DERSİN ADI
AKTS
İKT 2101
Makro İktisat I
5
İKT 2201
Makro İktisat II                 
5
İKT 2102
Mikro İktisat I
5
İKT 2202
Mikro İktisat II
5
HUK 2106
Borçlar Hukuku
3
HUK 2206
Ticaret Hukuku
3
İST 2102
İstatistik I
4
İST 2202
İstatistik II
4
TD 201
Türk Dili I
2
TD 202
Türk Dili II
2
YD 211
Yabancı Dil III
3
YD 212
Yabancı Dil IV
3
*
Seçmeli Ders*
4
*
Seçmeli Ders*
4
*
Seçmeli Ders*
4
*
Seçmeli Ders*
4
TOPLAM KREDİ
30
TOPLAM KREDİ
30
*Aşağıdaki seçmeli derslerden iki tanesi seçilecektir.
*Aşağıdaki seçmeli derslerden iki tanesi seçilecektir.
BİL 2105
Bilgisayar Destekli Modelleme
4
BİL 2207
Veri Yapıları Yönetimi
4
İŞL 2101
İşletme Yönetimi
4
İŞL 2201
Envanter ve Bilanço  
4
İŞL 2102
Pazarlama İlkeleri
4
İŞL 2202
Pazarlama Yönetimi
4
PRO 201
Proje Yönetimi I 4 PRO 202
Proje Yönetimi II  4
 
  
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL                                                                VI. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
KODU
DERSİN ADI
AKTS
İKT 3104 
Uluslararası İktisat I
5
 İKT 3201
Uluslararası İktisat II
5
İKT 3109 Para Teorisi ve Politikası 5
İKT 3203
Ekonometriye Giriş II
5
İKT 3108 Ekonometriye Giriş I 5
STJ 302
Staj
3
YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 3
ARŞ 3201
Araştırma Yöntemleri
2
   
YD 304
İş Hayatı İçin İngilizce
3
 *
Seçmeli Ders*
4
*
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
TOPLAM KREDİ
30
TOPLAM KREDİ
30
* Aşağıdaki seçmeli derslerden üç tanesi seçilecektir.
*Aşağıdaki seçmeli derslerden üç tanesi seçilecektir.
İKT 3105
Matematiksel İktisat I
4
İKT 3206
Matematiksel İktisat II
4
İKT 3103
Kamu Maliyesi
4
İKT 3207
Yönetim Ekonomisi
4
İKT 3107
Sanayi Ekonomisi
4
İŞL 3201
Finansal Yönetim II
4
İŞL 3101
Finansal Yönetim I
4
İŞL 3202
İnsan Kaynakları Yönetimi
4
İKT 3110
Tarım Ekonomisi
4
İŞL 3204
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
4
İŞL 3103
Maliyet Muhasebesi I
4
İŞL 3203
Maliyet Muhasebesi II
4
PRO 301
Proje Yönetimi III 4 PRO 302 Proje Yönetimi IV 4

İŞL 3208
E-Ticaret
4
HUK 3202
Vergi Hukuku
4
 
  
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL                                                                VIIII. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
KODU
DERSİN ADI
AKTS
İKT 4101
İktisadi Düşünceler Tarihi
5
İKT 4201
İktisat Politikası
5
İKT 4102
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
5
İKT 4202
Güncel Ekonomik Sorunlar
5
İKT 4103
Türkiye Ekonomisi
5
İKT 4204
Uluslararası İktisadi Birleşmeler
5
YD 411
Mesleki Yabancı Dil I
3
YD 412
Mesleki Yabancı Dil II
3
*
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 *
Seçmeli Ders*
4
 TOPLAM KREDİ 30  TOPLAM KREDİ 30
 *Aşağıdaki seçmeli derslerden üç tanesi seçilecektir.  *Aşağıdaki seçmeli derslerden üç tanesi seçilecektir.
İKT 4104
Maliye Politikası
4
İKT 4203
AB ve Türkiye İlişkileri
4
İKT 4105
Dünya Ekonomisi
4
İKT 4205 Dış Ticaret İşlemleri 4
İKT 4107
Rekabet Teorisi ve Politikası
4
İKT 4206 Çalışma Ekonomisi 4
İŞL 4101
Uluslararası Pazarlama
4
İŞL 4201 Girişimcilik 4
İŞL 4103
Türk Vergi Sistemi
4
İKT 4209 Yatırım Proje Değerlendirme 4
İŞL 4105
Menkul Kıymetler ve Portföy Yön.
4
   
   
   
İŞL 4106 
 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
4
 HEM 495
 Sağlığı Korunması ve Geliştirilmesi
 4
 
  

 Yukarı