Akademik Kadro

Prof. Dr. Emine KILAVUZ
[ekilavuz@nny.edu.tr]
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali KAYA
[akaya@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
[msaatci@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
[ogozbasi@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
[fertugay@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN
[boralhan@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek SÜREKÇİ YAMAÇLI
[dsurekci@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OKUR
[mokur@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR
[kuyar@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ergin ULUSOY
[eulusoy@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Hayrettin UZUNOĞLU
[huzunoglu@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Eyüp Emre ULUĞ
[eulug@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Damla MURSÜL
[dkabakusak@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Bekir ÇELİK
[bcelik@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Ceren AYDEMİR
[cseyhan@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Müberra GÜNGÖR
[mgungor@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Okt. Mehtap DİLEK
[mdilek@nny.edu.tr]
Okutman
 
 
 
 
 
Misafir Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
[...]
Misafir Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
[azzem@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Semra AKSOYLU
[aksoylus@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU
[omersanlioglu@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU
[...]
Misafir Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN
[gguven@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Mustafa ASLAN
[...]
Misafir Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Dr. D. Cüneyt GEDİKLİ 
[gedikli@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Görevlisi
Okt. Hacer Melike İŞPİRLİ
[...]
Misafir Okutman
Okt. Hasan ÖZSOY
[ozsoyh@erciyes.edu.tr]
Misafir Okutman
Okt. Fikret Kara
[fkara@erciyes.edu.tr]
Misafir Okutman
 
 

 Yukarı