Akademik Kadro

Prof. Dr. Emine KILAVUZ
[ekilavuz@nny.edu.tr]
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali KAYA
[akaya@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
[msaatci@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
[ogozbasi@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
[fertugay@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dilek SÜREKÇİ YAMAÇLI
[dsurekci@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ORALHAN
[boralhan@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emin ÇAKILCI
[ecakilci@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKUR
[mokur@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ergin ULUSOY
[eulusoy@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kumru UYAR
[kuyar@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceren AYDEMİR
[cseyhan@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Damla MURSÜL
[dkabakusak@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Gülnihan AVCI
[gavci@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Hayrettin UZUNOĞLU
[huzunoglu@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Bekir ÇELİK
[bcelik@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Eyüp Emre ULUĞ
[eulug@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Müberra GÜNGÖR
[mgungor@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Eren Can GURBUZ
[ecgurbuz@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Okt. Mehtap DİLEK
[mdilek@nny.edu.tr]
Okutman
 
 Misafir Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Alper ASLAN
[alperaslan@nevsehir.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
[azzem@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Erkan KÖSE
[ekose@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU
[omersanlioglu@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ebru AYKAN
[aykane@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN
[gguven@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Görevlisi
Dr. Öğr. Üyesi İlhami VURAL
[...]
Misafir Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör. Dr. D. Cüneyt GEDİKLİ 
[gedikli@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Görevlisi
Okt. Dr. Ahmet ÖCAL
[...]
Misafir Okutman
Okt. Ahmet Nedim KİLCİ
[ankilci@erciyes.edu.tr]
Misafir Okutman
Okt. Kübra ERCAN
[kubraercan06@gmail.com]
Misafir Okutman
Okt. Başar ARI
[basarari84@gmail.com]
Misafir Okutman
Okt. Fikret Kara
[fkara@erciyes.edu.tr]
Misafir Okutman
 
 

 

 Yukarı